2. O.S.B Gaziosmanpaşa OSB Mah. Haddeciler OSB 2. Sok No:3/1Altıeylül/BALIKESİR

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Baydar Group

Çevre Politikamız

İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak,
Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
Çalışanlara ve müteahhitlere, çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.
Yukarıdaki taahhütlerimiz doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz;
Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,
Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji perfomansımızı sürekli geliştirmek,
Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek,
Enerjinin verimli kullanımı için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapmaktır.